Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2: Rooms

Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2: Pets

Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2:Clothes

Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2:Transport - part 2

Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2:Transport

Libriño para facer na casa (Segundo):Home booklet 2: Intro


Aquí tedes a explicación dos libriños de repaso na casa. 
Hai varios videos para completar os temas que demos na clase. 

Libriño para facer na casa (Primeiro):Parte 4 .Home booklet 1 p. 14_15

Libriño para facer na casa (Primeiro):Parte 3 . Home booklet 1 p. 10-11

Libriño para facer na casa (Primeiro):Parte 2 . Home booklet 1° p. 8 y 9

Libriño para facer na casa (Primeiro): Parte 1

Aquí tedes a explicación dos libriños de repaso na casa. 
Hai varios videos para completar os temas que demos na clase.